Home Donate now Support an action Organize an event

2007

Onderzoekers van de het UZ Brussel en de VUB zorgden voor een nieuwe doorbraak in de strijd tegen melanoom, een kwaadaardige huidkanker van de pigmentcellen van ons lichaam. Elk jaar worden ongeveer 700 Belgen geconfronteerd met de ziekte en jaarlijks zijn er ook 250 landgenoten die sterven door melanoom. Bij vrouwen tussen 20 en 29 jaar is het de vaakst voorkomende kanker. De eerste resultaten waren positief. Bijna een derde van de proefpersonen die behandeld werden met een specifieke combinatie van medicijnen van de 25 proefpersonen (DC-vaccin plus Interferon alfa-2b) ontwikkelden tekenen van vernietiging van pigmentcellen. Bovendien zijn bij twee patiënten met een vergevorderde ziekte op het ogenblik van de aanvang van de immunotherapie, alle tekenen van ziekte verdwenen en dat al gedurende meer dan een jaar.

2008

Wetenschappers van het Universitaire Ziekenhuis Brussel zijn er als eerste in geslaagd om menselijke stamcellen af te leiden van embryo’s zonder de embryo’s te vernietigen.
De nieuwe techniek kan een doorbraak betekenen in landen waar stamcelonderzoek omstreden of zelfs verboden is omwille van het afsterven van de embryo's.

Normaal worden embryonale stamcellen afgeleid van de kiemknopcellen van een bevruchte eicel, waarbij het embryo vernietigd wordt. Dankzij de nieuwe techniek van het UZ Brussel kunnen de stamcellen voortaan in een vroeger stadium, vlak na de bevruchting wanneer het embryo uit vier cellen bestaat, de stamcellen af te leiden uit één cel. worden afgeleid. Hierdoor kunnen de overige drie cellen zich dan verder ontwikkelen tot een foetus. Het oorspronkelijke embryo blijft dus bewaard.
Bovendien kan deze nieuwe techniek ooit leiden tot een nieuw redmiddel voor kinderen met bepaalde ernstige bloedziektes. Die kunnen nu enkel geholpen worden door zogenaamde redderbaby’s: baby’s die genetisch geselecteerd zijn op bepaalde gezonde cellen die compatibel zijn met die van een broertje of zusje met bepaalde ernstige bloedziektes. Meteen na de bevalling wordt dan navelstrengbloed verzameld dat zogenaamde hematopoietische stamcellen bevat.

Vandaag:

Het UZ Brussel in Jette is bezig met een experiment om kankercellen in het bloed op te sporen. De klassieke manier om kanker te detecteren is met een biopsie, een stuk weefsel dat wordt weggenomen en dat onderzocht wordt in een labo. Met de speciale bloedtest gaat dat veel efficiënter. "Bij een bloedafname worden de normale bloedcellen geëlimineerd," verduidelijkt oncoloog Jacques De Grève van het UZ. "Nadien gebruiken we anti-lichamen om de kankercellen te isoleren, gericht tegen eiwitten die alleen op de kankercellen voorkomen. De geïsoleerde cellen kunnen we dan genetisch onderzoeken."

Het UZ Brussel gebruikt de bloedtest nog maar alleen bij patiënten met longkanker. Bij een gewone biopsie is het niet altijd mogelijk om te voorspellen hoe een tumor zich gaat ontwikkelen en wat de meest geschikte behandeling is. "Bij een kwart van de longkankers kunnen we de belangrijke kankergenmutaties niet vinden omdat er te weinig materiaal is bij een bopsie," zegt De Grève. "Dan kunnen in een aantal gevallen kwaadaardige cellen in circulatie gebruikt worden om de kankergenen te onderzoeken."

Dankzij de bloedproef krijgt de patiënt een doelgerichte behandeling op maat. De levensverwachting bij longkankerpatiënten die gemiddeld maar een paar jaar bedraagt, kan dan oplopen tot tien jaar. Als de bloedtest verder wordt ontwikkeld, kan ze worden ingezet bij alle soorten kanker. Ook de kansen op herval na bijvoorbeeld borstkanker, zullen beter in kaart kunnen worden gebracht.